Quy tắc bảng xếp hạng

1.Quy tắc điểm tiên tri: Nhằm khuyến khích người dùng liên tục tham gia Sự kiện dự đoán World Cup, sau khi kết thúc mỗi phiên, người dùng sẽ nhận được điểm tiên tri

2. Quy tắc chia sẻ phần thưởng: Mười người dùng hàng đầu trong Bảng xếp hạng sẽ chia quỹ thưởng tương ứng theo tỷ lệ điểm tiên tri trên tổng số điểm.Công thức chia sẻ phần thưởng là: điểm tiên tri cá nhân / tổng điểm của mười nhà tiên tri hàng đầu

3.Prophecy Points Pool: Nhóm điểm tiên tri được tài trợ bởi nền tảng.Bao gồm nhóm chính, nhóm nâng cao và nhóm cuối cùng.Vào cuối sự kiện, hồ bơi sẽ được chia sẻ trên 10 nhà tiên tri hàng đầu

Tên hồ bơi

Điều kiện mở khóa

Kích thước hồ bơi

Giải thưởng junior

N/A

320,000

Giải thưởng nâng cao

Tổng số tiền nạp tích lũy ≥ 32,000,000

1,600,000

Giải thưởng cuối cùng

Tổng số tiền nạp tích lũy ≥ 160,000,000

8,000,000

4. Để tính toán các điểm tiên tri

Lưu ý: Tối đa [a, b] có nghĩa là giá trị lớn nhất của a & b

Thắng

200% * tiền gửi hiện tại 50% * Tối đa [điểm tiên tri phiên trước, tiền gửi hiện tại]

Thua

50% * tiền gửi hiện tại 25% * Tối đa [điểm tiên tri phiên trước, tiền gửi hiện tại]

không tham gia vào

0

Ví dụ: Các trận đấu World Cup được nền tảng công bố là

Thời gia

Cuộc thi

11.15 00:00 -11.21 00:00

Qatar - Ecuador

11.20 00:00-11:23 23:59

Pháp - Úc

11.20 00:00-11:23 00:00

México - Ba Lan

Lưu ý: Thứ tự ưu tiên dựa trên thời gian kết thúc của lời tiên tri, và nếu thời gian kết thúc của lời tiên tri là đầu tiên, thì đó là thời điểm đầu tiên

Tình huống 1: Dự đoán đúng liên tiếp

Lần đầu tiên người dùng A đưa ra dự đoán World Cup cho trận đấu “Qatar-Ecuador” và gửi 1000 LP, dự đoán là chính xác, sau đó điểm dự đoán của người dùng A là: 200%*1000+50%*1000=2500LPs; Sau đó, lần thứ hai người dùng A đưa ra dự đoán cho trận đấu World Cup “Pháp-Úc” và gửi 1000 LP, điểm dự đoán lần thứ hai là: 200%*1000+50%*2500=3250 LPs.

Tình huống 2: Dự đoán đầu tiên là chính xác, dự đoán thứ hai là sai

Lần đầu tiên người dùng B đưa ra dự đoán World Cup cho trận đấu “Qatar-Ecuador” và gửi 1000 LP, dự đoán không thành công, sau đó người dùng B tăng 200%*1000+50%*1000=2500 LPs cho dự đoán này.Lần thứ hai người dùng B đưa ra dự đoán cho trận đấu World Cup “Pháp-Úc” và gửi 1000 LP vào dự đoán, điểm dự đoán lần thứ hai là: 200%*1000+25%*2500=2625LPs.

Tình huống 3: Dự đoán đầu tiên là chính xác, dự đoán thứ hai không tham gia và dự đoán thứ ba là chính xác

Người dùng C đã đưa ra dự đoán World Cup đầu tiên cho trận đấu ”Qatar-Ecuador“ với 1000 LP và dự đoán là chính xác, thì điểm dự đoán cho người dùng A là: 200%*1000+50%*1000=2500 LPs.

người dùng B đã không tham gia vào dự đoán thứ hai và đưa ra dự đoán thứ ba trực tiếp.Dự đoán “Mexico-Ba Lan”, gửi 1000LP và dự đoán chính xác, sau đó các điểm dự đoán thứ ba là: 200%*1000+50%*1000=2500LPs.

Last updated